Wisseling in het bestuur

Afbeelding3Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 april j.l. waren twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar: Jan Manuel (voorzitter)  en  Koen van Kooij (Coördinator scheidsrechters en barpersoneel).

Koen heeft vier jaar in het bestuur gezeten  en heeft  zijn taken tot volle tevredenheid van bestuur en leden uitgevoerd. In de loop van zijn vier jaar ‘bouwde’ hij een schema van bardiensten en scheidsrechters, dat  met heel veel  wensen rekening hield en  met als gevolg een goed functionerende bar en altijd een ‘bij  de wedstrijd passende scheidsrechter’. Koen stopt omdat hij  zich gaat inzetten voor andere zaken binnen Diepenheim.  Helaas was er voor hem nog geen kandidaat die het gaat overnemen.

Jan vond het, na zeven  jaar als voorzitter gefunctioneerd te hebben, tijd  worden voor een nieuwe man of vrouw op de voorzittersstoel. Hij heeft zich al die jaren  met hart en ziel ingezet voor Time  Out ’75 en de taken,  die een voorzitter dient te doen  – leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven –   prima uitgevoerd.

Jan geeft de voorzittershamer over aan  de, met algemene stemmen gekozen,  Ben Ordelmans.

Beide heren blijven actief spelen bij Time out ’75 en blijven ook  beschikbaar voor andere (commissie) taken.

Koen en Jan  werden door secretaris Jan Oonk hartelijk bedankt voor de bewezen diensten.   Ze ontvingen  uit handen van de dames bestuursleden Lieke en Gea een bloemetje.

< Terug