Breder preventief beleid

Breder preventief beleid   Time Out ‘75

  1. Time Out ’75 hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die NOC*NSF opgesteld

De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor begeleiders is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden. De gedragsregels, opgesteld door NOC*NSF, kunnen ook van de website gehaald worden om deze te hanteren.

Klik hier voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF.

  1. Time Out ‘75 heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers.

Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor Time Out ’75  een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. We willen natuurlijk dat de sporters binnen de Time Out ’75 organisatie in veilige handen zijn. Daarom doorlopen wij onderstaande stappen bij aanname van nieuwe vrijwilligers

  • Er vindt een kennismakingsgesprek plaats.
  • Indien nodig checken we referenties(vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt).
  • We laten een VOG aanvragen.
  • De begeleider wordt lid van de Nevobo.
  • De begeleider wordt bekend gemaakt met de  met de  gedragsregels.
  1. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen Time Out ‘75 voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

Sinds 3 oktober 2017   heeft Time Out ‘75  Christel Rolefes als  VCP binnen de vereniging.
Hieronder stelt Christel zich voor:

Een vertrouwenspersoon bij Time Out’75, hoe dat zo?
De aanleiding voor het in het leven roepen van een vertrouwenspersoon is het aantal schandalen rondom seksualiteit in de sport en in de samenleving in het algemeen. De NEVOBO heeft een aantal jaren geleden aanleiding gezien om ook bij volleybalverenigingen een dergelijke functie in het leven te roepen. 
Officieel luidt de taak van de vertrouwenspersoon:
Het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door leden van de vereniging dan wel door personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging, mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld. 
In elke vereniging kan het voorkomen dat er sprake is van pestgedrag, agressief gedrag, seksuele intimidatie of anderszins ongewenst gedrag. In veel van deze situaties houdt het slachtoffer zijn of haar mond, bijvoorbeeld uit schaamte of uit angst. Een vertrouwenspersoon is in een dergelijke situatie een neutraal persoon waar iemand naar toe kan. Dit geldt uiteraard ook voor trainers, leiders of bestuursleden. Als iemand het gevoel heeft dat er iets niet klopt, kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft:
* Een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er geen informatie mag worden doorgegeven zonder dat de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. 
* Een onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur.
* Mag het bestuur ook op eigen initiatief adviseren

Wanneer iemand naar mij toekomt zal ik in eerste instantie aangeven dat het gesprek dat we hebben vertrouwelijk van aard is. Ik zal iemand aanhoren en kijken of we samen kunnen kijken naar oplossingsmogelijkheden. We zullen ook samen kijken naar welke stappen nodig zijn daarvoor. Soms kunnen we zelf tot een oplossing komen, soms kan het verstandig zijn om een externe hulpverleningsinstantie in te schakelen. Het bestuur wordt niet ingeschakeld, omdat het om een onafhankelijke positie gaat. Indien nodig kan het bestuur anoniem worden ingelicht. 

Dan nog even wat over mijzelf:
Ik ben Christel Rolefes. Ik woon samen met mijn twee kinderen in Diepenheim.
Ik werk al jaren als GZ psycholoog (kinder- en jeugdpsycholoog)  in de GGZ, eerst bij Mediant en sinds 2008 in een eigen kinderpsychologiepraktijk (Infano) in Diepenheim. Een aantal jaren geleden was ik recreant lid van Time Out. Ik draag Time Out ’75 dan ook een warm hart toe. 

Ik ben bereikbaar op:
Christel Rolefes
De Akkers 46
7478 RD Diepenheim
Tel nr.: 06-15459201.

 

 

 Vertrouwenspersoon bij de Nevobo:
Juliëtte Richter is vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de Nevobo. Je kunt eventueel ook bij Juliëtte terecht met alle zaken over dit thema via mail of 06 2361 6883.

4.    Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Dus zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 of stuur een app naar: 06-53646928 (Belangrijk: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). 

Bestuur Time Out ’75.
Oktober  2017.

Bewaren

Bewaren