Digitaal aanmelden

Om uw aanmelding te kunnen verwerken verzoeken wij je vriendelijk om onderstaande
gegevens in te vullen.

Achternaam en voorletters (verplicht):

Roepnaam (Verplicht):

Adres (verplicht):

Postcode en plaats (verplicht):

Geslacht (verplicht):

Geboortedatum (verplicht):

Telefoonnummer (verplicht):

E-mailadres (verplicht):

Type inschrijving (verplicht):

Competitie
Training
Kadervorming
Algemeen

Door het invullen en versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging Time out '75 te Diepenheim doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging Time out '75. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Uw bankgegevens voor automatische incasso:

Ten name van (verplicht):

Banknaam (verplicht):

IBAN Rekeningnummer (verplicht):

Datum invoer (verplicht):

Plaats invoer (verplicht):

Informatie over de machtiging:

Incassant ID:
NL97ZZZ400741390000

Kenmerk machtiging:
Contributie + uw toekomstig lidmaatschapsnummer


Het is mij bekend dat:

- De betaling van de contributie geschiedt via een bankincasso in de eerste maand van elk kwartaal.
- Na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap (per mail: ledenadministratie@timeout75.nl ) nog minimaal één maal de lopende kwartaalcontributie betaald dient te worden.

Nadat je aanmelding is ontvangen, zal door de ledenadministratie een afspraak gemaakt worden voor het maken van een pasfoto. Algemene informatie en info m.b.t. trainingstijden vindt u op onze site www.timeout75.nl

captcha
Neem bovenstaande code over: