Aanmelden

Aanmelden als lid van Time Out’75?
–  M.i.v. 1-1-2018 kun je lid worden als je 5,5,jaar oud bent. Je wordt echter pas speelgerechtigd als je 6 jaar bent.

– Je mag  drie maal gratis  meetrainen, alvorens je aan te melden als lid.

– Voor ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om via het Jeugdsportfonds een bijdrage te ontvangen voor de contributie en eventueel kleding.
—————————————————————————————————————–
Jeugdsportfonds Hof van Twente.
Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten?
De gemeente Hof van Twente wel! Daarom is er een Jeugdsportfonds Hof van Twente opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Voor wie is het Jeugdsportfonds bestemd?
Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum. Een volledig overzicht van alle spelregels in uw gemeente staat op http://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/  

U kunt zelf geen aanvraag indienen.Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit is een persoon die op professionele wijze bij uw kind betrokken is. Denk hierbij aan de leraar op school, een maatschappelijk werker, een Buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, de GGD, een WWB consulent van de gemeente of bureau Jeugdzorg. Meldt u zich daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds. Kunt u er geen vinden? Neem dan contact op met Maaike Geerdink van Sportservice Overijssel.

Wat doen wij als vereniging?
Wij hebben als vereniging inmiddels een positieve ervaring opgedaan met het Jeugdsport- fonds. De aanvraag wordt verrassend snel behandeld en afgewerkt. Dus, denkt u als ouder/verzorger in aanmerking te komen voor vergoeding van de contributie van uw kind(eren), neem dan contact op met de consulent van Jeugdsportfonds Overijssel, Maaike Geerdink. Zij is te bereiken op 038-457 77 82 of overijssel@jeugdsportfonds.nl

Met vriendelijke groet, Het bestuur.
—————————————————————————————————————-

Klik op onderstaande link, print het document en lever dit ingevuld in op genoemd adres.

Aanmeldingsformulier