Tess Kloppenburg

 • Wat is je naam?  Tess Kloppenburg
 • Hoe oud ben je?  8 jaar
 • Wat zijn je hobby’s?  Volleybal
 • Heb je nog verkering? En als je dat hebt natuurlijk met wie…: Nee
 • Wat is je lievelingseten? Spinazietaart
 • Waar heb je een hekel aan? Pesten
 • Waarom volleybal je? Weet ik niet zo
 • Wat vind je het leukste aan volleybal? Wedstrijden
 • Kijk je ook weleens bij andere teams? Ja, Dames 1
 • Waarom is een volleybal rond? Kun je goed vast houden
 • Wat is je favoriete team?  Dames 1 en CMV Niveau 2
 • Wat is je favoriete sporter?  Robin de kruijf
 • Wat is je favoriete muziek?  DJ Muziek
 • Wat wil je later worden? Kapper of buschauffeur

Tess, bedankt.

Bewaren

< Terug