Julia Wissink

Wat is je naam:  Julia Wissink
Hoe oud ben je? 10 jaar
Wat zijn je hobby’s? Wielrennen en Volleybal
Heb je nog verkering? En als je dat hebt natuurlijk met wie…: N.V.T.
Wat is je lievelingseten? Patat
Waar heb je een hekel aan? Spruitjes.
Waarom volleybal je? Omdat het leuk is
Wat vind je het leukste aan volleybal? Wedstrijden
Kijk je ook weleens bij andere teams? Nee
Waarom is een volleybal rond? Omdat je anders niet kan toetsen en bovenhands kan spelen.
Wat is je favoriete team? Mijn team.
Wat is je favoriete sporter? Daphne Schippers
Wat is je favoriete muziek? Kinderen voor kinderen
Wat wil je later worden? Topsporter.

Bedankt Julia.

< Terug