Drie jubilarissen!

IMG_4378-b

Drie jubilarissen bij  Time Out ’75.
Dinsdag 5 april j.l. hebben wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.De opkomst van de leden was redelijk.
Naast het bespreken en goedkeuren van de verslagen van bestuur en commissies hebben we  afscheid genomen van  drie bestuursleden.

Voor twee van de drie bestuursleden die afscheid namen, Brenda en Herman, zijn opvolgers gevonden in de persoon van Esther, respectievelijk  Patrick. Ze werden met algemene stemmen benoemd en welkom geheten in het Bestuur.

Voor het  derde aftredend TC- bestuurslid, Gea,   is het nog even zoeken naar een opvolg(st)er.

Tevens werd het plan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ besproken. De aanwezige leden  keurden  dit plan goed en het zal dus een vervolg krijgen.

Tenslotte  werden drie jubilarissen gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn van Time Out ’75.
Esther, Johan en Hens werden door de voorzitter in het zonnetje gezet.
Ze ontvingen een bos bloemen en het bekende ‘Time Out mannetje’, vervaardigd door Diede Perrier.

Na het dankwoord van   voorzitter Ben en de mededeling dat de volgende jaarvergadering pas in september 2017 zal plaatsvinden, werd de vergadering besloten onder het genot van een drankje.

< Terug