Corona protocol Time Out ’75

Laatste update: 20-09-2020

 Hoofdpunten uit het Corona protocol Time Out ’75

 • We gaan ervan uit dat niemand corona gerelateerde klachten heeft.
 • Gasten (spelers en toeschouwers) dienen naam, e-mail adres of tel nr. en vereniging te vermelden op de bezoekerslijst bij de ingang.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst en na de wedstrijd.
 • Bezoekende teams kunnen wachten in kantine en eventueel een drankje gebruiken.
 • Bezoekende teams wordt gevraagd geen toeschouwers mee te nemen.
 • Bezoekende teams dienen ook geen ballen mee te nemen. Ballen om mee  in te spelen worden door Time Out ’75 beschikbaar gesteld.
 • Om de kleedkamer te ontlasten wordt sporters  gevraagd zoveel mogelijk reeds omgekleed naar de sportzaal te komen . Gelieve echter  de (niet op straat gedragen)  sportschoenen pas in de sportzaal aan te doen.
 • Time Out ’75 teams eerst omkleden, daarna de bezoekers.
 • Tassen met kleding en schoenen meenemen de zaal in.
 • 9 personen tegelijk in de kleedkamer.
 • Bij competitiewedstrijden dienen de richtlijnen uit’ ‘Protocol indoor volleybal’ van de Nevobo opgevolgd te worden.
 • Na afloop van wedstrijd mogen de bezoekers eerst douchen.
 • Er mogen max. 25 personen zitten in de kantine.
 • Op de tribune zijn max. 25 zitplaatsen, die eventueel ook gebruikt kunnen worden om een drankje te nuttigen.(Juichen en schreeuwen zijn niet toegestaan).
 • Aanwijzingen van aanwezige bestuursleden dienen opgevolgd te worden.
 • Time Out ’75 behoudt zich het recht voor mensen weg te sturen als het te druk wordt.
 • Time Out ’75 wenst alle deelnemers aan- en toeschouwers van wedstrijden een gezellige en sportieve middag/avond.
 1. Algemene regels bij trainingen en wedstrijden.

Voor allen (sporters en toeschouwers) die naar de sportzaal komen gelden de algemene Veiligheid– en hygiëneregels:

 • gezond verstand gebruiken
 • heb je klachten, blijf thuis en laat je testen
 • ontstaan er tijdens de sportactiviteit klachten, ga direct naar huis
 • houdt 1,5 afstand met personen van 18 jaar en ouder
 • vermijd drukte
 • was je handen voor– en na bezoek aan de sportzaal
 • schud geen handen

Jeugd t/m 12 jaar.

Jeugdleden t/m12 jaar kunnen, met inachtneming van de algemene Veiligheid– en hygiëneregels, gaan trainen en spelen  zonder rekening te houden met de 1,5 m regel.

Jeugd 13 t/m 17 jaar.

Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar kunnen, met inachtneming van de algemene Veiligheid– en hygiëneregels, gaan trainen en spelen  zonder rekening te houden met de 1,5 m regel. Wel dienen ze 1.5 afstand te houden tot leden van 18 jaar en ouder. Deze regel geldt in de zaal, maar ook in de kleedkamer, douches en kantine.

Personen van 18 jaar en ouder.

In de zaal: Leden van 18 jaar en ouder mogen, met in achtneming van de algemene Veiligheid– en hygiëneregels, in de zaal gaan trainen en spelen. Hierbij dient, waar mogelijk  wel de 1,5 meter afstand te worden gehouden, tenzij dat de normale sportbeoefening in de weg staat.

Bij competitiewedstrijden dienen  de richtlijnen uit het ‘Protocol indoor volleybal’ van de Nevobo opgevolgd te worden. Enkele regels hieruit zijn:

 • 1.5 m afstand tot tellerstafel, op de spelersbank en tussen coach en spelers.
 • Spelersbank bij wisselen van veld schoon maken.
 • Spelers en coaches mogen niet schreeuwen of de yell doen.
 • Geen handen schudden, tegenstander wel begroeten.

Verder dienen in de zaal de gebruikte ballen na de training of wedstrijd  schoon gemaakt te worden.

Kleedkamers: Voor– en na de training of wedstrijd geldt de 1,5 m regel voor 18+ personen wel. Dat betekent dus 1,5 m afstand in de kleedkamers, douches en kantine. 

Hierdoor mogen er in een kleedkamer/douche slechts 9 personen tegelijk aanwezig zijn. We zien het gebruik van de kleedkamer/douche als volgt: ga de kleedkamer in en houdt 1,5 m afstand. Zijn er reeds 9 personen aanwezig, dan wachten tot er iemand de kleedkamer verlaat. De kleding en schoenen dienen meegenomen te worden de zaal in. 

Opm.: Om de wisseling van groepen bij de  trainingen  soepel te laten verlopen lijkt het ons handig  dat  je enkele minuten voor  aanvang van je training als groep reeds de zaal in gaat,  waardoor  de wisseling van de groepen niet in de kleedkamer hoeft plaats te vinden.  

Kantine

Na afloop van de training een drankje nuttigen in de kantine is toegestaan, mits de 1,5 m regel wordt aangehouden. Dit betekent dat er max 25 personen  – die op de aangegeven plaatsen gaan zitten – tegelijk in de kantine aanwezig mogen zijn.

Tribune

Er mogen maximaal 25 personen zitten op de aangegeven plaatsen op de tribune.

 1. Aanvullende regels bij  volleybalwedstrijden in Sportzaal Stedeke

Alle onder 1. genoemde algemene regels gelden ook voor deelnemers en bezoekers van wedstrijden. Als aanvulling hieronder extra aanwijzingen voor wedstrijden:

 • Gebruik kleedkamers bij wedstrijden.

Teams van Time Out ’75 dienen zich vroeg  (60 tot 45 min. voor aanvang wedstrijd) als eerste om te kleden, daarna kan het bezoekende team de kleedkamer gebruiken.

Voor alle deelnemers geldt: Max 9 personen tegelijk in de kleedkamer.

Na afloop van de wedstrijd mogen de gasten eerst douchen.

Wachten voor omkleden of inspelen kan in de kantine.

 • Kantine

Voor aanvang van een wedstrijd is er voor de teams gelegenheid om in de kantine een drankje te gebruiken, mits er plaats  is. (max 25 personen, die zitten, zijn  toegestaan).

Na afloop van de wedstrijd zal er in de kantine waarschijnlijk geen plaats meer zijn voor bezoekende teams en toeschouwers. 

 • Toeschouwers

Tijdens de wedstrijd mogen max. 25 personen (18+) gaan zitten op aangegeven plaatsen op de tribune. Toeschouwers van gasten kunnen slechts worden toegelaten als er nog plek is. De bezoekende teams wordt gevraagd zo weinig mogelijk toeschouwers mee te nemen.

Voor jeugd onder de 18 jaar geldt de 1,5 m regel niet en die kunnen dus bij elkaar op een aangewezen plek op de tribune plaats nemen.

 • Handhaving

Tijdens de wedstrijden zullen bestuursleden aanwezig zijn om aanwijzingen te geven  en, indien nodig, in te grijpen. Time Out ’75 behoudt zich het recht voor mensen weg te sturen als het te druk wordt. Ze  rekenen echter op de medewerking van alle aanwezigen en hopen dat ingrijpen niet nodig zal zijn.

Tenslotte wenst Time Out ’75 alle deelnemers aan-  en toeschouwers van wedstrijden een gezellige en sportieve middag/avond.