Corona protocol Time Out ’75

Laatste update: 28-11-2020

 Hoofdpunten uit het onderstaand Corona protocol Time Out ’75

 • T/m 31-12-2020  geen wedstrijden.
 • Per 29-09-2020 is de kantine  gesloten.
 • Per 29-09-2020 worden bezoekers niet meer toegelaten en is  de tribune gesloten.
 • We gaan ervan uit dat niemand corona gerelateerde klachten heeft.
 • Gasten  dienen naam, e-mail adres of tel nr. en vereniging te vermelden op de bezoekerslijst bij de ingang.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst en na de wedstrijd..
 • Dringend advies aan spelers en begeleiding:Draag gedurende verblijf in de sportzaal een mondkapje , behalve als het spelen dit niet toelaat.
 • Bezoekende teams wordt gevraagd geen toeschouwers mee te nemen.
 • Bezoekende teams dienen ook geen ballen mee te nemen. Ballen om mee  in te spelen worden door Time Out ’75 beschikbaar gesteld.
 • Om de kleedkamer te ontlasten wordt sporters  gevraagd zoveel mogelijk reeds omgekleed naar de sportzaal te komen . Gelieve echter  de (niet op straat gedragen)  sportschoenen pas in de sportzaal aan te doen.
 • Tassen met kleding en schoenen meenemen de zaal in.
 • Max. 9 personen tegelijk in de kleedkamer.
 • Bij competitiewedstrijden dienen de richtlijnen uit’ ‘Protocol indoor volleybal’ van de Nevobo opgevolgd te worden.
 • Na afloop van wedstrijd mogen de bezoekers eerst douchen.
 • Aanwijzingen van aanwezige bestuursleden dienen opgevolgd te worden.
 • Time Out ’75 behoudt zich het recht voor mensen weg te sturen als het te druk wordt.
 • Time Out ’75 wenst, ondanks alle regels, alle deelnemers aan de wedstrijden toch  een sportieve en plezierige  middag/avond.

 

Coronaprotocol Time Out ’75

 1. Algemene regels bij trainingen en wedstrijden.

Voor allen (sporters en toeschouwers) die naar de sportzaal komen gelden de algemene Veiligheid– en hygiëneregels:

 • gezond verstand gebruiken
 • heb je klachten, blijf thuis en laat je testen
 • ontstaan er tijdens de sportactiviteit klachten, ga direct naar huis
 • houdt 1,5 afstand met personen van 18 jaar en ouder
 • vermijd drukte
 • was je handen voor– en na bezoek aan de sportzaal
 • Dringend advies: Gelieve tijdens verblijf in de sportzaal een mondkapje te dragen. (alle personen van 13 jaar en ouder).
 • Schud geen handen

Jeugd t/m 12 jaar.

Jeugdleden t/m12 jaar kunnen, met inachtneming van de algemene Veiligheid– en hygiëneregels, gaan trainen en spelen  zonder rekening te houden met de 1,5 m regel.

Jeugd 13 t/m 17 jaar.

Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar kunnen, met inachtneming van de algemene Veiligheid– en hygiëneregels, gaan trainen en spelen  zonder rekening te houden met de 1,5 m regel. Wel dienen ze 1.5 afstand te houden tot leden van 18 jaar en ouder. Deze regel geldt in de zaal, maar ook in de kleedkamer, douches en kantine.

Personen van 18 jaar en ouder.

In de zaal: Leden van 18 jaar en ouder mogen, met inachtneming van de algemene Veiligheid– en hygiëneregels, in de zaal gaan trainen en spelen. Hierbij dient, waar mogelijk  wel de 1,5 meter afstand te worden gehouden, tenzij dat de normale sportbeoefening in de weg staat.

Bij competitiewedstrijden dienen  de richtlijnen uit het ‘Protocol indoor volleybal’ van de Nevobo opgevolgd te worden. Enkele regels hieruit zijn:

 • 1.5 m afstand tot tellerstafel, op de spelersbank en tussen coach en spelers.
 • Spelersbank bij wisselen van veld schoon maken.
 • Spelers en coaches mogen niet schreeuwen of de yell doen.
 • Geen handen schudden, tegenstander wel begroeten.

Verder dienen in de zaal de gebruikte ballen na de training of wedstrijd  schoon gemaakt te worden.

Kleedkamers: Voor– en na de training of wedstrijd geldt de 1,5 m regel voor 18+ personen wel. Dat betekent dus 1,5 m afstand in de kleedkamers, douches en kantine. 

Hierdoor mogen er in een kleedkamer/douche slechts 9 personen tegelijk aanwezig zijn. We zien het gebruik van de kleedkamer/douche als volgt: ga de kleedkamer in en houdt 1,5 m afstand. Zijn er reeds 9 personen aanwezig, dan wachten tot er iemand de kleedkamer verlaat. De kleding en schoenen dienen meegenomen te worden de zaal in. 

Opm.: Om de wisseling van groepen bij de  trainingen  soepel te laten verlopen lijkt het ons handig  dat  je enkele minuten voor  aanvang van je training als groep reeds de zaal in gaat,  waardoor  de wisseling van de groepen niet in de kleedkamer hoeft plaats te vinden.  

Kantine

Kantine is per 29-09-2020 gesloten!

Tribune

Per 29-09-2020 worden toeschouwers niet meer toegelaten en is de tribune gesloten.

 1. Aanvullende regels bij  volleybalwedstrijden in Sportzaal Stedeke

Alle onder 1. genoemde algemene regels gelden ook voor deelnemers   van wedstrijden. Als aanvulling hieronder extra aanwijzingen voor wedstrijden:

 • Gebruik kleedkamers bij wedstrijden.

Teams van Time Out ’75 dienen zich vroeg  (60 tot 45 min. voor aanvang wedstrijd) als eerste om te kleden, daarna kan het bezoekende team de kleedkamer gebruiken.

Voor alle deelnemers geldt: Max 9 personen tegelijk in de kleedkamer.

Na afloop van de wedstrijd mogen de gasten eerst douchen.

 • Handhaving

Tijdens de wedstrijden zullen bestuursleden aanwezig zijn om aanwijzingen te geven  en, indien nodig, in te grijpen. Time Out ’75 behoudt zich het recht voor mensen weg te sturen als het te druk wordt. Ze  rekenen echter op de medewerking van alle aanwezigen en hopen dat ingrijpen niet nodig zal zijn.

Tenslotte wenst Time Out ’75 alle deelnemers aan de wedstrijden een  sportieve en plezierige middag/avond.