Anja, Richard en Johan 25 jaar lid van Time Out ’75.

Anja Oplaat  werd  aan het einde van de Algemene Ledenvergadering door de voorzitter in de bloemen gezet omdat zij 25 jaar lid is van de vereniging.De andere twee jubilarissen Richard Brinkers en Johan Regterschot waren helaas verhinderd.

 

Als dank voor het trouwe lidmaatschap  kregen ze, naast de bloemen ook het “Time Out ’75 mannetje” op statief.

Voorafgaand aan de huldiging, werd de agenda van de Alg. Ledenvergadering afgewerkt.
Er werd vastgesteld dat Time Out ’75 weer een goed seizoen heeft gedraaid.
Enkele  punten uit de goed bezochte vergadering:

 • Het ledenaantal  ging van 185 naar circa 188, is dus vrij constant.
 • Het  jaarlijkse Stratenvolleybaltoernooi was wederom een succes.
 • Het Schoolvolleybaltoernooi kende een deelname van circa 80 kinderen en is prima verlopen.
 • Financieel gaat het redelijk. De vergadering stemde in met het voorstel een een flink  bedrag te bestemmen voor aanschaf van een bar en een keuken t.b.v.de      kantine in de te renoveren Sportzaal.
 • Time   Out ’75 werd afgelopen jaar opnieuw gesteund door veel- en trouwe      sponsoren.
 • Heren  1 heeft nog een kleine kans  2e te worden en via P/D wedstrijden te promoveren naar de tweede divisie. Van de overige teams draaien enkele  mee    in de top- en enkele in de onderste regionen. De meeste spelen in de      middenmoot.
 • Het Bestuur is met acht leden op volle sterkte.De verkiesbare bestuursleden      werden alle voor een nieuwe periode herkozen.
 • Redelijk  goed bezette commissie’s, echter hier enkele vacatures, o.a. bij de      belangrijke Technische commissie.
 • Het  aantal vrijwilligers(leden die naast het volleybal spelen ook nog andere      taken uitvoeren) ligt rond de zeventig.
 • Het Huishoudelijk   Reglement is met een kleine aanvulling aangenomen.
 • Door de  renovatie, is de Sportzaal de maanden mei t/m juli niet beschikbaar. De plannen voor de renovatie van de Sportzaal en de herinrichting van de kantine werden door de leden positief beoordeeld.

Bij het sluiten van de vergadering bedankte voorzitter Jan Manuel nogmaals alle bestuursleden, commissieleden, trainers, coaches, begeleiders, ouders van jeugdleden en alle andere vrijwilligers voor de medewerking. Zonder vrijwilligers geen vereniging.

Na de vergadering werd er nog een drankje genuttigd en alvast vooruitgeblikt naar volgend seizoen. Hoe zal het dan gaan in de gerenoveerde zaal en  de vernieuwde kantine? Spannend!

< Terug