Algemene ledenvergadering 3 oktober j.l.

Dinsdag 3 oktober j.l. heeft volleybalvereniging Time Out ’75 haar algemene ledenvergadering gehouden. Er was een goede opkomst, de 20 punten tellende agenda werd vlot afgewerkt. Alle verslagen werden goedgekeurd.

Extra aandacht was er voor een ‘Veilig Sportklimaat’. De vereniging hanteert de gedragsregels voor begeleiders, zoals door de NOC*NSF zijn opgesteld. Alle begeleiders/trainers van jeugd hebben een VOG, er is een vertrouwenspersoon aangesteld en er is een pestprotocol opgesteld. ( Zie voor meer info: www.timeout75.nl ).

Een ander belangrijk punt in de vergadering is de  bezetting in het Bestuur. Er werd, na ruim 20 jaar voorzitter TC te zijn geweest, afscheid genomen van Gea Hassink. Voorzitter Ben bedankte haar voor haar inzet al die jaren. Gea blijft echter nog zeer actief bij de vereniging, o.a. trainer/coach, organisator toernooi voor basisschoolleerlingen en – m.i.v. oktober  2017 –  wedstrijdsecretaris. De nieuwe TC neemt haar technische zaken over.

Verder is door secretaris Jan Oonk  afscheid genomen van voorzitter Ben Ordelmans. Na 3,5 jaar prima voorzitterschap vond Ben het tijd om de voorzittershamer over te dragen.En dat kon, de enige kandidaat Louis Ten Buuren werd door de ledenvergadering met applaus ontvangen.

En last but not least, werden de twee jubilarissen Gea Boonk en Henk Wes, beide 25 jaar lid, door de inmiddels   ‘oud voorzitter’ Ben gehuldigd. Ze ontvingen naast de felicitaties , een bloemetje en het bekende ‘Time out mannetje’.

De vergadering werd door de nieuwe voorzitter gesloten, waarna er nog een uurtje werd nagepraat aan de bar.  

 

Bewaren

< Terug